Algemene voorwaarden

Mindfulness privé training en zelfcompassie privé training

Aanmelding

  • Na aanmelding ontvang je een uitnodiging voor een telefonisch intakegesprek, waarin we samen beslissen of deze privé training iets voor jou is.
  • De betaling dient voldaan te zijn binnen uiterlijk 5 werkdagen na het telefonisch intakegesprek of zoals op de factuur vermeld.
  • Het trainingstarief kun je overmaken aan M.G. Wantenaar o.v.v. het factuurnummer.
  • Met het overmaken van het trainingstarief verklaar je je akkoord met de hier beschreven algemene voorwaarden en annuleringsregeling.
  • De mindfulness privé training en de zelfcompassie privé training dienen binnen 20 weken te worden afgerond.

Annulering

  • Annulering tot 3 weken voor aanvang van de training is kosteloos. Daarna is € 35 administratiekosten verschuldigd.
  • Er is geen restitutie mogelijk bij voortijdig afbreken van de training.

Disclaimer

Deelname aan al onze trainingen is op eigen risico. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bewaken van je eigen psychische dan wel lichamelijke grenzen. Mindfulnesstraining is geen vervanging van psychotherapie en/of andere psychische of medische behandelingen. Bij twijfel raden we je aan eerst je behandelend arts of therapeut te raadplegen.